free web creation software


KULLANICI
SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KAYRA (Oyun), Arena Oyun Stüdyoları Ltd. Şti. (Arena) tarafından geliştirilen ve Arena'ya ait olan bir bilgisayar oyunudur. Oyun'u indirerek, deneyerek, Oyun'a üye olarak (Kullanıcı) Arena’ya ait Kayra’daki her türlü harita, karakter, ürün, hizmet ve servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde işbu Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okumuş, anlamış ve kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya bu oyunda sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tabi tutulduğu kullanım esas ve usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı, Kayra’dan ayrılmayı ve oyunda sunulan ürün ve/veya hizmetlerden istifade etmemeyi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmamayı kabul eder.

MADDE 1

 İşbu sözleşmede, Kayra’da sunulan hizmet ve/veya ürünlerin arz ettikleri özelliklerin veya bunlara ilişkin yenilik yahut değişikliklerin dikkate alınması veya yeni ürün ve/veya hizmet türlerinin edilmesi gibi sebeplerle zaman zaman yapılabilecek olan her nevi tadil veya güncellemeleri tek başına yapma hak ve yetkisi Kayra’ya ait olup burada bahse konu değişiklik veya yenilikler oyun ve/veya sitede yayınlandığı tarihten itibaren Kullanıcılar için bağlayıcı şekilde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Kullanıcı, burada bahse konu sözleşmede değişiklik veya yeniliklerini takip edip bilgi sahibi olmayı, yapılan değişikliklerin kendisine bildirilmesi ile bağlayıcı şekilde yürürlülüğe girmiş olacağını kabul ve taahhüt eder.

-

MADDE 2

Kullanıcılar Kayra’daki unsurların Arena’nın yazılı izni olmaksızın kişisel veya ticari hiçbir faaliyetinde, gelir elde etme amacı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanmayacağını, kullandırmayacağını, bu neviden eylem veya girişimleri desteklemeyeceğini; mezkur kullanımlar veya bunların kapsamında sunulan başka ürün ve/veya hizmetleri edinmeyeceğini, edinmesi halinde dahi bunları Kayra’da yahut Kayra’da sunulan ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı şekilde kullanmayacağını, aksi durumun tespiti halinde Kayra’nın kullanıcı hesap veya işlemleri hakkında her nevi hukuki, teknik veya idari tedbir yahut kısıtlamayı uygulama hak ve yetkisi bulunmaktadır.

MADDE 3

Kullanıcı, Kayra üyeliğine son vermesi yada Kayra’yı silmesi durumunda Arena’dan herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan eder. Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması için hukuki sebep olmaması durumunda işbu gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın yazılı talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Herhangi bir resmi makamdan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya sistemin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar.

-

MADDE 4

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlal nedeniyle Arena’nın tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Kayra herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Arena, Kayra'daki mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Kayra'daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Arena, Kayra için herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Arena, Kayra’da elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya dair bilgilerin çalınması veya sistemden silinmesi halinde işbu hususu Kayra kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

-

MADDE 5

 Arena’nın oyun ve/veya sitede sunulan her nevi ürün veya hizmet yahut oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcıların Arena’ya karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, buradaki her nevi ürün veya hizmetlerin tamamının Arena’nın tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Kullanıcının, bu sözleşmeyi kabul etmesiyle birlikte Arena hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Arena’ya rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

MADDE 6

Arena tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Arena, kullanıcı bu hizmetlere erişimini geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Arena’nın bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

-

MADDE 7

 Kullanıcı, Kayra hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Arena aleyhine veya Arena’ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcılar bu oyunda/sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması amacıyla kendilerine sunulan veya kendilerince oluşturulan kullanıcı adı veya parola gibi erişim araçlarının güvenliği ve bunların 3. kişilerce ele geçirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından tek başına mesul olup buna aykırı eylem ve işlemlerinin sonuçlarından tek başına mesuldürler. Kullanıcı Arena tarafından sunulan oyundaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin üzerindeki her türlü materyal ve malzemenin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Kullanıcı, Arena tarafından sunulan her türlü ürün ve/veya hizmet yahut oyunun ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder. Arena, Kayra içinde karakterlerini veya bu karakterlerin üzerindeki her türlü materyal ve malzemeyi bilerek veya bilmeyerek ticarete konu etmeleri ve Arena yetkilileri tarafından bu konudan haberdar olunması halinde karakteri alan ve satanın üyeliklerine son verme hakkını saklı tutar.

-

MADDE 8

 Kullanıcı, Kayra’daki hizmetlerin ve Arena’nın hak sahibi olduğu her nevi platformda sergileyeceği olumsuz davranışların karşılığında, daha önceden Arena tarafından belirlenmiş olan Davranış Kurallarına uyacağını ve karşılığında Arena tarafından gerçekleştirilecek olan yaptırımları kabul eder. Arena, Davranış Kurallarına gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fakat sitede yayınlamak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahip olup kullanıcı bu surette yapılan tüm değişim veya güncellemelerin yayınlama tarihinden itibaren geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Kayra'da paylaşamaz ve Kayra'yı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, uyuşturucu ve tütün mamüllerini övücü ve teşvik edici beyanlarda bulunamaz, politikacılar ya da diğer tüzel kuruluşlar hakkında beyanlarda bulunamaz, Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar, terörizm ve terör örgütleri propakandaları, bayrak, cumhuriyet, devlet, din, ırkçı kelimelerin kullanımı ve diğer oyuncuları tacize, tehdit etmeye yönelik davranışlar, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde,

kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kelimeler ve cümleler kullanamaz ve bu tür davranışlarda bulunamaz. Ayrıca Kayra altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Kullanıcıya aittir. Arena, Kayra’da, Kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Kayra’nın herhangi bir platformunda yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu nevi kullanım durumlarından kaynaklı Arena tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabileceğini ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Arena tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabileceğini bildiğini beyan eder.

-

MADDE 9

 Kullanıcı, Kayra’ya erişim sağlamak ve Arena ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanılması amacıyla oluşturduğu her hangi bir platformda her nevi kullanıcı hesaplarının ve bu hesapların içerdiği nick name, profil resmi, ad-soyad, yaş, bölge, kayıt bilgileri, cinsiyet, favori oyunlar, arkadaş listesi, rütbe vb. bilgi ve içeriklerin bu sözleşmeye uygun şekilde olmak üzere arama motorlarında ve site içeriği vasfında olmak üzere 3. kişiler tarafından yapılan aramalarda görüntülenebilir ve erişilebilir nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

-

MADDE 10

Kayra’daki tüm karakterler, madenler, asalar, kılıçlar, kıyafetler gibi her türlü ürün hayal ürünü olup, gerçek kişilerle ve nesnelerle tesadüfi benzerlikler içerebilir. Kullanıcılar, oyunda sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlandıkları sırada, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkı başta olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edici isim, işaret, sembol veya logoları kullanmayacaklarını, 3. Kişi veya kurumların hak ve yetkilerini ihlal eder eylem veya işlemlerde bulunmayacaklarını, yasalara aykırı eylem veya işlemler tesis etmeyeceklerini, aksi durumun tespiti halinde Kullanıcılar, Arena’nın kullanıcı ve hesaplarını geçici veya sürekli olarak tedbir amaçlı erişime engelleyeceği yetkisinin olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

-

MADDE 11

  Kullanıcı, işbu Kullanım sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Arena’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Arena'nın kullanıcıya karşı Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma ve üyeliğe son verme hakkı saklıdır.

MADDE 12

Kullanıcı olmak isteyen çocuğun velisi ya da yasal vasisi tarafından, çocuk için işbu Sözleşme’deki hak ve yükümlülükleri kabul etmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kullanıcının çocuk olması halinde yasal vasisi ve velisi işbu çocuğun kullanımından ve işbu Sözleşme’ye riayet edilmesinden de sorumludur. Hesaptan yapılan bütün alışverişler de bu denetime dâhildir. Kullanıcı, başka bir gerçek veya tüzel kişi adına veya ticari amaçlarla hesap oluşturamaz veya hesabı kullanamaz veya herhangi bir Kayra hizmetini kullanamaz. Oyundaki oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Oyun üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler veli yada vasisinin denetimiyle icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

-

MADDE 13

Kullanıcı, Kayra’daki bilgilerini 3. kişilere paylaşmışsa veya hesabına ait bilgileri güvenli hale getirmemiş ise, hesapta meydana gelecek tüm kayıplardan her işlemden sorumlu olduğunu kabul eder.

MADDE 14

Kullanıcı, işbu Sözleşme’deki hükümlere aykırı davranışların Arena yetkililerince tespit edilmesi halinde Davranış Kuralları gereği kademeli olarak yaptırım düzenlenmiş olup hesap kapatma durumunda Kayra oyun hesabındaki paranın iadesini isteyemeyeceğini ve Arena’nın erişimi durdurma hakkı olduğunu ve hesabın kullanımına son verilmesinden dolayı Arena’nın hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

-

MADDE 15

Kullanıcı, Kayra’yı ticari amaçlarla değil, sadece kişisel amaçlarla kullanacağını ve Arena tarafından sadece eğlence amacıyla kullanılması için sınırlı bir lisans verildiğini kabul eder. Bu lisans münhasır değildir, devredilemez ve geri alınabilir. Kullanıcının Kayra’daki hesabını feshetmesi halinde, Kayra’yı kullanmak için verilen lisanslar da derhal sona erecektir. Kullanıcı, fikri hakları ve sınai hakları Arena’nın mülkiyetinde olan Kayra’yı satmak, kopya etmek, takas etmek, ödünç vermek, üzerlerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak kod türetme işlemi yapmak, tercüme etmek, kiralamak, teminat olarak göstermek, aktarmak, yayınlanmak, devretmek ve dağıtmak hakkına sahip değildir. Arena, Kayra’daki kullanıcı hesapları, bilgisayar yazılımları, başlıklar, nesneler, eserler, karakterler, karakter adları, sohbet kayıtları, oyun kayıtları ve yayımları, yerler, yer adları, hikâyeler, diyaloglar, sloganlar, karaktere özgü söylemler, resimlemeler, grafikler, yapı veya manzara çizimleri, animasyonlar, sesler, besteler ve kayıtlar, sanal ürünler, oyun parası, görsel-işitsel efektler, işletim yöntemleri ve oynanış da buna dâhil olarak her türlü işlemin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser statüsünde olup mali ve manevi haklarının tek sahibidir. Kullanıcı işbu Sözleşme ile Arena’nın markaları, hizmet markaları, ticari unvanları, logoları, alan adları, sloganları ve ticari markaları asla kullanamayacağı da kabul eder.

-

MADDE 16

Kullanıcı, Kullanıcı hesabının imhası, iptali, değiştirilmesi, tahrif edilmesi, hacklenmesi ve niteliği her ne olursa olsun başka tür hasar veya kayba konu olması halinde, Arena’yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaktır.

MADDE 17

Arena, hileyi ve bilgisayar korsanlığını önlemek, uygunsuz davranışları sınırlamak ve Kayra’yı daha iyi duruma getirebilmek için Kullanıcının oyun içi işlemleri izlemek, takip etmek ve denetleme hakkına sahiptir.

MADDE 18

Arena tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer her nevi içerikten istifade edilmesi amacıyla Kullanıcının gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini Kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta Arena’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı Arena hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Arena tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlamakta ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Arena’ya karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Arena tarafından sunulan veya yayınlanan her nevi oyun, ürün ve/veya hizmetlerin yahut diğer içeriklerin ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Arena sorumlu tutulamaz.

-

MADDE 19

Kayra üzerinden yapılan her nevi işlem ve işlem bedelleri kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır. Kullanıcı kendisine sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Ücret mukabili sunulan ürün ve/veya hizmetler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen mahiyette olup bu ürün ve/veya hizmetler bakımından Mesafeli Satış Yönetmeliği madde 15/1-Ğ gereği cayma hakkı kullanılamaz. Kullanıcının ödeme sitesinde yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlardan ve maruz kalabileceği dolandırıcılık gibi hukuka aykırı işlemlerden ve bu işlemlere karşı işletilecek tazmin mekanizmasından Arena mesul değildir.

MADDE 20

Kayra, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen e-pin sistemi üzerinden oluşturulan kod Kayra Dinar’ı elde etmek için kullanılabilecek olup işbu e-pin vasıtasıyla oluşan kodun geçerliliği 1 yıldır. Bahse konu işlemin ediniminde yahut bunlara dair diğer her nevi tasarrufta bulunulması da dahil olmak üzere kullanılmayan e-pin kodunun kullanım hakkının veya yetkisinin kısmen veya tamamen sınırlandırılması yahut sonlandırılması hak ve yetkisi sadece Kayra’ya aittir.

-

MADDE 21

Kullanıcı iletmiş olduğu görüntü, ses, video, metin gibi düşüncesini dış Dünya’ya açıklaması halinde bu açıklamanın tüm Dünya’da ve süresiz olarak geçerli olan, gayrı kabili rücu, alt-lisans konusu olabilen, aktarılabilen, devredilebilen, münhasır olmayan, bilinen gerçek veya gelecekteki her tür ortamda, ticari olan-ticari olmayan her ne amaçla olursa olsun kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama, değiştirme, tercüme etme, türev ürünlerini üretme, halka temsil etme, halka iletme, dijital olarak uygulama, yapma, yaptırma, satma, satışa sunma ve ithal etme hakkını herhangi bir telif ücreti söz konusu olmaksızın « Arena Oyun Stüdyoları Ltd. Şti. (Arena) » vermektedir.

MADDE 22

Arena, Kayra için gerçekleşiyor olan Açık Beta Testi olarak adlandırdığı test aşamasında, şüpheli davranışlarda bulunduğu düşünülen kullanıcıların oyun hesaplarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir, bu aşamada silinen, kaybolan hesap veya o hesaba bağlı karakterlerin ve bu karakterlerin üzerinde bulunan her türlü malzeme, kıyafet, materyal, maden gibi ürünlerin Arena tarafından iadesinin yapılacağının garantisi olmadığını kullanıcı kabul eder.

MADDE 23

Arena güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder.

-

MADDE 24

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Arena ticari defter, muhasebe kayıtları ve elektronik kayıtları HMK madde 193 gereği münhasır delil vasfında olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir.

MADDE 25

Arena ile Kullanıcı arasında Arena tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak uyuşmazlıkların çözümünde T.C. BAKIRKÖY ADLİYESİ yetkilidir.