make your own website

Şifacı Sınıfı

Büyük savaşların mutlak ihtiyacı olan destek sınıfıdır.  Birçok özel yeteneğiyle kendini ve grubunu koruyabilir,  ölen takım arkadaşlarını kaldırabilir. Ayrıca yeteneklerine  göre Asit ve Zehir büyü saldırıları yapabilir.

© Copyright 2020 Arena Game Studios